Welcome to Cymru Care Training Limited — Croeso i Hyfforddiant Gofal Cymru Cyf

Apprenticeship Programmes / Rhaglenni Prentisiaeth

Please view the video to find out more about the Apprenticeship programmes we offer in Health & Social Care and Leadership for Health & Social Care.
Edrychwch ar y fideo i ddarganfod mwy am y rhaglenni Prentisiaeth a gynigiwn mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac Arweinyddiaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

If you would like more information on all of our courses, please download our latest brochure by clicking on the button below.
Os hoffech ragor o wybodaeth am bob un o'n cyrsiau, lawrlwythwch ein taflen ddiweddaraf trwy glicio ar y botwm isod.

Courses / Cyrsiau

Click Here for more information on courses.
Cliciwch i gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau.

Learner Resources / Adnoddau

Click Here to access Learner Resources.
Cliciwch i gael mynediad i Adnoddau Dysgwyr.

Newsletter / Cylchlythyr

Click Here to view our online newsletter.
Cliciwch ar gyfer y newyddlen ar-lein.

About Us / Amdanom ni

Click Here for more about Cymru Care Training.
Cliciwch am fwy o wybodaeth amdanom ni.

B-wbl Consortiwm

Click Here to find out more about B-wbl.
Cliciwch i ddarganfod mwy am B-wbl.

Contact Us / Cysylltwch â Ni

Click Here to contact and find us.
Cliciwch i gysylltu a dod o hyd i ni.