Courses / Cyrsiau

Completing your course with Cymru Care Training allows you to use the very latest educational technology to study, alongside face-to-face appointments with your tutor/assessor. This is known as 'Blended Learning'.
Mae cwblhau'ch cwrs gyda Hyfforddiant Gofal Cymru yn eich galluogi i ddefnyddio'r dechnoleg addysgol ddiweddaraf i astudio, ochr yn ochr â phenodiadau wyneb yn wyneb gyda'ch tiwtor/aseswr. Gelwir hyn yn Dysgu Cyfunol.