Cyrsiau Lefel 2

Tystysgrif Lefel 2 mewn Gwasanaethau Cymorth Gofal Iechyd (4223-02)

Mae Tystysgrif City and Guilds mewn Gwasanaethau Cymorth Gofal Iechyd yn cael ei gydnabod gan y NHS, cyflogwr mwyaf Ewrop. Mae’n seiliedig ar y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Iechyd diweddaraf. Mae’r wyth llwybr arbenigol hefyd yn cwmpasu meysydd hanfodol megis iechyd a diogelwch a hyrwyddo arferion da. Mae ar gael yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Mae’r cymhwyster hwn wedi’i anelu at unrhyw un sy’n 16 oed neu’n hŷn, ac yn gweithio mewn lleoliad gofal iechyd mewn modd cyflogedig neu wirfoddol.

Bydd y cymhwyster hwn yn addas i chi os ydych chi’n gweithio mewn gofal iechyd ac yn meddu ar rywfaint o wybodaeth a sgiliau yn y diwydiant, fel arfer o rôl lle rydych chi wedi’ch goruchwylio.

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am y cymhwyster hwn o wefan City and Guilds.

Diploma Lefel 2 mewn Cymorth Gofal Iechyd Clinigol (4223-51)

Mae’r NHS, cyflogwr mwyaf Ewrop, yn cydnabod Diploma City and Guilds mewn Cymorth Gofal Iechyd Clinigol. Mae’n seiliedig ar y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Iechyd diweddaraf. Mae’r wyth llwybr arbenigol hefyd yn cwmpasu meysydd hanfodol megis iechyd a diogelwch a hyrwyddo arferion da. Mae ar gael yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Mae’r cymhwyster hwn wedi’i anelu at unrhyw un sy’n 16 oed neu’n hŷn, ac yn gweithio mewn lleoliad gofal iechyd mewn modd cyflogedig neu wirfoddol.

Bydd y cymhwyster hwn yn addas i chi os ydych chi’n gweithio mewn gofal iechyd ac yn meddu ar rywfaint o wybodaeth a sgiliau yn y diwydiant, fel arfer o rôl lle rydych chi wedi’ch goruchwylio.

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am y cymhwyster hwn o wefan City and Guilds.

Diploma Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (4222-22)

Mae’r cymhwyster City and Guilds hwn wedi’i gynllunio i roi’r sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol i ddysgwyr i ofalu am eraill mewn ystod eang o leoliadau iechyd neu ofal cymdeithasol.
Mae Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn hyblyg i weddu i bob maes iechyd a gofal cymdeithasol. Gall dysgwyr ddewis llwybr sy’n addas i’w rôl – er enghraifft, gweithio gyda phobl ag anabledd dysgu, pobl â dementia neu blant a phobl ifanc.
Dyma’r prif gymhwyster sy’n ofynnol gan y Comisiwn Gofal Ansawdd yn Lloegr a’r Cynghorau Gofal yng Nghymru a Gogledd Iwerddon.
Dyma’r cymhwyster cydnabyddedig ar gyfer gweithwyr gofal ac uwch weithwyr gofal ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.
Ar gyfer cymhwyster Lefel 2, efallai na fydd gennych unrhyw brofiad blaenorol, neu efallai eich bod yn gweithio mewn gofal ac eisiau cydnabyddiaeth am eich sgiliau cyfredol.

Bydd y Diploma Lefel 2 yn addas i chi os ydych chi’n weithiwr gofal neu’n dymuno cael eich swydd gofal gyntaf. Os ydych eisoes yn gweithio mewn gofal, mae’n debyg y byddwch chi’n gweithio’n bennaf dan oruchwyliaeth. Rydych chi eisiau cynyddu eich sgiliau a chymryd mwy o gyfrifoldeb.
Cliciwch yma i ddarganfod mwy am y cymhwyster hwn o wefan City and Guilds.

Cymwysterau Sgiliau Hanfodol (3868)

Yn sylfaenol i’r agenda sgiliau yng Nghymru, mae cymwysterau Sgiliau Hanfodol yn galluogi dysgwyr i ddatblygu eu gwybodaeth a’u cymhwyso rhif, cyfathrebu, llythrennedd digidol a chyflogadwyedd. Mae cymwysterau Sgiliau Hanfodol yn helpu dysgwyr i ddatblygu a dangos eu bod yn gallu cymhwyso’r sgiliau hanfodol hyn i ystod o sefyllfaoedd tra yn y gwaith, wrth ddysgu a thrwy gydol eu hoes. Dyma’r cymwysterau Sgiliau Hanfodol diwygiedig, a gyflwynwyd o fis Medi 2015 ac yn disodli’r Sgiliau Hanfodol blaenorol a chymwysterau Sgiliau Allweddol ehangach.
Ar Lefel 2, rydym yn cynnig Sgiliau Cymhwyso Rhif Rhif Hanfodol, Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol a Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol.
Cliciwch yma i ddarganfod mwy am y cymhwyster hwn o wefan City and Guilds.