Cyrsiau Lefel 5

Dangoswch fod gennych y sgiliau sydd eu hangen i gadw sefydliad darparu gofal yn rhedeg yn esmwyth gyda Diploma mewn Arweinyddiaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc. Mae’r cymwysterau City & Guilds hyn yn rhoi’r cyfle i chi adeiladu’ch sgiliau rheoli a gofal, gan ganiatáu i chi helpu mwy o bobl. Maent hefyd yn bodloni’r gofyniad rheoleiddiol ar gyfer y sawl sy’n bwriadu dod yn rheolwyr cartrefi plant neu wasanaethau preswyl a chartrefol i oedolion.
Mae’r cymwysterau hyn ar gyfer y rhai sydd eisoes yn gweithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. Efallai eich bod yn gynorthwy-ydd neu’n ddirprwy reolwr, neu’n reolwr nad yw eto wedi ennill cymhwyster galwedigaethol cydnabyddedig ar y lefel hon.

Mae Hyfforddiant Gofal Cymru yn cynnig y Diploma Lefel 5 canlynol mewn Arweinyddiaeth …

Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ymarfer Uwch Oedolion) (3978-66)

Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Rheolaeth Oedolion) (3978-65)

Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Rheolaeth Preswyl Oedolion) (3978-64)

Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ymarfer Uwch Plant a Phobl Ifanc) (3978-63)Cliciwch yma i gael gwybod mwy am y cymwysterau hyn o wefan City & Guilds.